Sprzedaz opon a obowiazek kasy fiskalnej

Prowadzimy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy użyciu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą dać w walucie obcej, zwykle w euro. Czy ewidencja na kwocie fiskalnej w obcej walucie jest dodatkowa?

W ruchu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do działania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z każdej sprzedaży, a dodatkowo do wydawania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, też jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który obejmuje dane, jakie powinny uważać się na rachunku fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, jakie pragną spełniać kasy rejestrujące zapisane są jednakże w przedziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w kwestię § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w handlu powinien posiadać m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, czy jej skrótu, a także zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili i czasu zmiany; zapisania chwile a czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w następnej walucie w myśli fiskalnej, a też przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia łącznie z podaniem kursu i rozliczeniem zapłaty pragnie być objęty na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych jednostek; przeliczenie musi zostać spowodowane z czułością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Dodatkowo do oznaczenia skrótu nazw walut obcych stosuje się oznaczenia, jakie są stosowane przez Polski Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż towarów na myśl konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, więc co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, wyposażoną w zależność, która da przeliczenie kursu walut.

Z sytuacji, jaka została określenia w pytaniu można wywnioskować, iż stawka za zakupione artykuły uważa żyć podejmowana w euro, w toku kiedy wartość umowie będzie określona w złotówkach. Przepisy, które dotyczą VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy podjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.