Rozliczenie pracy za granica

To kolei w uchwale o VAT, które zaczęły działać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z użyciem kasy fiskalnej wśród nowych grup przedsiębiorców. I chociaż nadal część przedsiębiorców jest usunięta z obowiązku wydawania paragonów, to instytucji oferujące swoje usługi klientom innym są zobligowane do rozliczania pracy z użyciem kas fiskalnych.

Kto musi umieć kasę fiskalną? Kasy fiskalne są potrzebne w przedsiębiorstwach, które swoją praca wysyłają do osób fizycznych (B2C). I firmy, których roczne zakupy nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z zmianie jeśli przedsiębiorca rozpoczyna energia w trakcie trwania roku fiskalnego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym rozwoju istnieje katalog działalności, jakie nie podlegają konieczności wydawania paragonów emitowanych przez kasę fiskalną.

Ulga i cele związane z byciem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie korzystać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do indywidualnego urzędu skarbowego wraz z podaniem adresu, gdzie kasa będzie brana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy złożyć oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - technologiczne i sprawne - określone w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, które należy dokonać przed przystąpieniem używania kasy, połączone są jeszcze z pomocą, jaką ważna uzyskać za zakup kasy. Ulga, połączona z nabyciem kasy, wynosi do 90% kosztów zakupu kasy, chociaż nie dużo niż 700 zł. Posiadacz kasy musi jednocześnie myśleć o jej regularnym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może występować rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego sezonu może wywołać konieczność zwrotu ulgi z urzędu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to i konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom i przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata oczekując od zakończenia roku rozliczeniowego, w jakim były wręczone. Użytkownik kasy musi jeszcze drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - tworzone przez kasę fiskalną.