Pyly w stolarni

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe stanowią największe prawdopodobieństwo dla zdrowia siedzących w takim miejscu osób.

ProfolanProfolan fermare la calvizie

Ze względu na zysk na poziom zdrowia pyły liczymy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Ważnym znaczeniem w gronu emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest pewne zapobieganie przez stosowanie indywidualnej oraz społecznej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - maski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające liczymy na: odpylacze stare oraz mokre. Powszechnie wykorzystywane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z powierzchnią filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to jedyny z najzwyklejszych odpylaczy o niskich kosztach instalacji. Cechą tego wyjścia jest niewielka skuteczność odpylania, a przeważnie są używane w powiązaniu z własnymi odpylaczami. Dużo silną skutecznością działania ukazują się odpylacze filtracyjne. Łączone w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są jedną z najbogatszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w charakteru zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki występujące na efekt przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, inne rozwiązania muszą istnieć zastosowane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą umieć certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego związany istnieje z gałęzi przemysłu oraz od określonego zagrożenia.