Kasy fiskalne ewidencja sprzedazy

Tłumacze zazwyczaj dokonują przekładów wypowiedzi z języka obcego na język ojczysty a chociaż wybrani z nich znają drugi język na końcu dobrze, aby móc przekładać z języka ojczystego. Niekiedy w trakcie większych konferencji lub spotkań biznesowych że się zdarzyć, iż tłumacze nie reprezentują wszystkich niezbędnych kombinacji językowych. Sytuacja taka może tworzyć przykładowo miejsce, kiedy niemiecki tłumacz przekłada wypowiedź niemieckiego prelegenta na angielski, zaś tłumacz języka angielskiego dopiero potem wykonuje tłumaczenie mowy na język zrozumiały dla innych uczestników wydarzenia. Jest ostatnie metoda określana często mianem relay, czyli tłumaczenie pośrednie przez inny język obcy.

Pod nazwą pivot rozumiany jest tłumacz współuczestniczący w omawianej procedurze, który przekłada dla innych tłumaczy artykuł na język dostępny dla własnych tłumaczy symultanicznych. Tacy tłumacze posiadają prawa do obrotu znanego pod tytułem retour, a wtedy szkolenia z języka ojczystego na ważni język aktywny. Jeżeli mniej atrakcyjnym językiem jako biernym włada tylko pewien lub dwóch tłumaczy, to tłumaczą oni z omawianego języka na własny język aktywny, który wykonywa następnie jako pivot dla pozostałych szkoli z różnych kabin. Dzięki stosowaniu metody tłumaczenia pośredniego możliwe są konferencje przy małej ilości kombinacji językowych oraz pozwala zaoszczędzić środki pieniężne.

Wadami metody relay jest i zwiększone ryzyko popełnienia błędu przy tłumaczeniu z pozostałego tłumaczenia i znacząca różnica w porządku pomiędzy wystąpieniem mówcy a chwilą usłyszenia ostatecznego tłumaczenia przez użytkowników. Specjaliści z biur tłumaczy w Warszawie zauważają, iż pewno wówczas stanowić niekiedy uciążliwe zwłaszcza, kiedy podczas przemówienia prelegent coś gra bądź prowadzi. Przez to pojawia się również niezamierzony efekt komiczny w sprawy, gdy połowa widowni nagradza mówcę aplauzem, gdyż już usłyszała koniec wystąpienia, z zmiany druga połówka publiczności czyni właśnie to jedyne, aczkolwiek dopiero z opóźnieniem spowodowanym późniejszym odsłuchaniem tłumaczenia na swój język.